lessphp fatal error: parse error: failed at `@gridRowWidth: (@gridColum` /var/www/vhosts/qualitycleaningservices.nl/qualitycleaningservices/wp-content/themes/theme53484/bootstrap/less/variables.less on line 278lessphp fatal error: parse error: failed at `@gridRowWidth: (@gridColum` /var/www/vhosts/qualitycleaningservices.nl/qualitycleaningservices/wp-content/themes/theme53484/bootstrap/less/variables.less on line 278 Privacy Policy opgemaakt door het schoonmaakbedrijf Den Haag!

Privacy Policy

Disclaimer

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Quality Cleaning Services Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Quality Cleaning Services

Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Quality Cleaning Services geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.
Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Quality Cleaning Services dus geen controle heeft. Quality Cleaning Services draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.Quality Cleaning Services houdt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Privacy

Quality Cleaning Services respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Alle informatie die u invoert op de website van Quality Cleaning Services B.V. wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie.

Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

U ons een e-mail stuurt
U contact met ons opneemt via het offerteaanvraagformulier
U zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief

Cookieverklaring

Quality Cleaning Services verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.
Het domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.qualitycleaningservices.nl

Cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt.
In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website.
Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Ook maken wij gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. Quality Cleaning Services kan hiermee haar dienstverlening verbeteren.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van Quality Cleaning Services (www.qualitycleaningservices.nl) en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College Bescherming Persoonsgegevens

Quality Cleaning Services verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Quality Cleaning Services behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Quality Cleaning Services verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Quality Cleaning Services verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan Quality Cleaning Services evenementen en overige activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van Quality Cleaning Services en worden niet aan derden verstrekt.
Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Quality Cleaning Services. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door Quality Cleaning Services hiervan op de hoogte stellen.

Cookies

Quality Cleaning Services plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Cookies worden gebruikt om de website van Quality Cleaning Services beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren.
Op deze manier kan Quality Cleaning Services nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben.
Quality Cleaning Services analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Quality Cleaning Services website (www.qualitycleaningservices.nl) en hun functionaliteit.

Links naar externe websites

Op de website van Quality Cleaning Services kan er naar externe websites verwezen worden.
Quality Cleaning Services kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites.
Quality Cleaning Services raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Wijziging van Privacy Statement

Quality Cleaning Services behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Vragen

Mocht u vragen over het Privacy Statement hebben, dan kunt u contact met ons nemen.